Menu

Archief

Verslag van Khaya Lihle

KHAYA LIHLE / mooi (t)huis.

VERSLAG VAN SUE DAVIES, leidster Catch - 2013 (vert.)

Er verblijven alleen meisjes in Khaya Lihle. Er zijn ook een aantal weesjongens op het terrein van Catch ondergebracht. Phumla is nu officieel pleegmoeder van 4 meisjes.

Tami, Linamandla, Sinovuyo (3 zusjes) en Lona, verblijven inmiddels samen met Phumla al enkele jaren in Khaya Lihle. De jongste is nu 4 jaar en gaat naar de kleuterschool. Ze spreekt al aardig Engels en is vol zelfvertrouwen. Sue hoopt haar in 2015 op een betere school dan die in het township, te kunnen plaatsen.

Hun moeder bezoekt af en toe haar kinderen. Catch gaf haar een klein bedrag voor haar werk als schoonmaakster in een ander NGO, in de hoop dat ze niet opnieuw Sinovuyo zal ontvoeren, zoals ze vorig jaar deed. De moeder hoopte daarmee de kinderbijslag op te kunnen strijken, maar ze is nu officieel uit de ouderlijke macht ontheven. Catch moedigde het contact met haar kinderen aan en een kleinigheidje voor hen mee te nemen. Dit is helaas mislukt. Catch heeft geen mogelijkheid meer de moeder te betalen en is bang dat ze weer terugvalt in alcoholisme.

 

Van links naar rechts: Lolo, Sesethu, Linamandla, Tami (achtergrond)
voor haar Lona, Nobili, Amanda, Sinovuyo (kleinste) en Phumla.

Phumla (pleegmoeder en verzorgster) ontvangt nu de kinderbijslag voor de 4 meisjes. Dit wordt gebruikt voor vervoer naar school (i.v.m. de onveilige omgeving) en voor de aanschaf van kleding, schoenen en voeding. Kosten voor levensonderhoud is enorm gestegen. De kinderen doen het goed op school.

Lona (wees, verblijft inmiddels 2 jaar in Khaya Lihle), is gegroeid in zelfvertrouwen en nu een gelukkig kind. Haar familie is niet in staat voor haar te zorgen. Voor haar loopt een aanvraag, opdat Phumla ook haar officiële pleegmoeder kan worden. (Dit is inmiddels gehonoreerd).

Amanda (13 jaar, wees, sinds vorig jaar december in Khaya Lihle) heeft het probleem van bedplassen. Na raadpleging van een specialist krijgt ze medicatie. Deze is onlangs verhoogd. De arts vermoedt een emotionele oorzaak i.v.m. de doodsoorzaak van haar moeder. Op school gaat het aardig.

Sesethu (11 jaar, wees) is dit jaar wegens verkrachting in huis opgenomen. Het is voor haar niet veilig terug te keren, omdat haar verkrachter nog vrij rondloopt. Haar oma probeert Sesethu bij familie in een andere omgeving te krijgen, in de hoop dat ze daar veilig zal zijn. (Is inmiddels gelukt)

Nobili (wees, 9 jaar) werd dit jaar ook bij Khaya Lihle gebracht wegens verkrachting. De politie onderzoekt nog de aanklacht.

Er verblijven nu dus 7 meisjes in het huis, dit is 1 boven de toegestane limiet. De meisjes zijn allemaal hier gekomen via de politie of sociaal werker, die worstelen om een veilig onderkomen voor de kinderen te zoeken.

Gedurende het jaar verbleven er nog 3 meisjes voor korte tijd in het huis, wegens geweld en verwaarlozing.

Een teenager werd hier gebracht, toen ze haar bij zee vonden. Ze probeerde zelfmoord te plegen wegens misbruik thuis.

Alle meisjes zijn tijdens hun verblijf in Catch in contact gebleven met enig toegankelijk familielid. Ze gaan naar de school en de kerk in het township. Ze hebben kunnen genieten van uitstapjes naar het strand, de film, en hun verjaardag is gevierd met een cadeautje voor ieder. Ze zijn gezond. Ze namen deel aan de naschoolse activiteiten (clubs) in Catch.

Sue hoopt dat ze iemand kan raadplegen om de emotionele toestand en vooruitgang van deze kinderen te kunnen testen. Catch heeft daar geen geld en tijd voor gehad.

Lolo is een waardevolle plaatsvervangende moeder, als Phumla 1 weekend in de maand vrij is.

Phumla blijft nog steeds op een prachtige manier voor de kinderen zorgen. Ze heeft verantwoordelijkheid en altijd een warme interesse in de kinderen.
Afgelopen jaar heeft Catch een huishoudster/schoonmaakster voor Khaya Lihle aangenomen, omdat Phumla op veel terreinen actief is.
Phumla werkt in de ‘Women Empowerment Group’, emancipatie van vrouwen in township Mzamomhle. (Opm.: Zelf is Phumla een Xhosa-vrouw en begrijpt de problemen van de vrouwen uit haar cultuur). Ook helpt ze in de meisjesclub en leert oudere meisjes naaien. Ze bezoekt gezinnen waarvan wordt vermoed, dat kinderen daar in crisis verkeren.

Phumla volgde een 5 weken durende basis computercursus en een EHBO-Cursus.

OPVANG JONGENS

Teenage jongens die hulp nodig hebben, zijn moeilijk in een huis te plaatsen. De afgelopen 3 jaar heeft Catch de zorg voor 4 jongens op zich genomen. Deze jongens wonen in opgeknapte schuren op het terrein van Catch. Deze ruimtes zijn niet ideaal maar voor de jongens comfortabel en veilig.

Sivenathi, inmiddels 17, heeft nu een eigen slaapkamer. Hij houdt hem altijd schoon en netjes. Hij is geslaagd voor zijn schoolexamen en heeft geen gedragsproblemen. Hij komt niet in het township en blijft in Catch tijdens de vakanties. We wachten nog steeds op een uitkering voor hem van het Road Accident Funds vanwege een ernstig auto-ongeluk dat hem als kind overkwam.

Thando (13) werd verwaarloosd door zijn moeder en misbruikt door familie. Dit jaar woonde hij in Catch. Deels is Catch erin geslaagd hem met zijn biologische moeder te herenigen. Zijn moeder is nu getrouwd met een man die blij is hem terug te nemen in het gezin. De psychologe, die Thando begeleidt, vindt hem nog niet rijp voor terugkeer. Ze is bang dat hij weer op straat belandt als hij te vroeg teruggaat naar zijn moeder en stiefvader. Tijdens de schoolvakanties is hij bij zijn familie en in januari komt hij weer terug in Catch. Thando is een enthousiaste voetballer en niet erg geïnteresseerd in school. Zijn onderwijzers rapporteren verbetering in zijn gedrag, maar zijn prestaties kunnen beter.

Simphiwe (Gift) is terug bij zijn familie in Transkei. Bij een test bleek dat hij een laag IQ heeft. In samenwerking met sociaal werkers in Transkei is geconstateerd dat zijn familie in staat is, en ook bereid, om voor hem te zorgen. Nadat Gift regelmatig ’s nachts in het township verbleef (geen veilige plek), heeft Catch de beslissing genomen om hem, via de sociale werkers, permanent terug te plaatsen bij zijn familie in Transkei. De familie kent hem vanaf zijn geboorte.

Seikho is nu 16 jaar. Ondanks onze waarschuwingen verliet hij vorige week Catch om een initiatie-/besnijdenisschool te bezoeken. Illegaal begane besnijdenissen betekent dat jaarlijks honderden jongens komen te overlijden, vanwege onveilige handelingen door ongekwalificeerde artsen.

De regering heeft strikte regels opgesteld voor een besnijdenis, dat toestemming van de ouders, een medisch onderzoek vooraf, legale documenten en geregistreerde artsen inhoud.

Helaas lokken criminele artsen de jongens naar hun school. Om besneden te worden stelen de jongens vaak telefoontjes of laptoppen, die ze dan als betaling aan de 'arts' geven. Dit is waar Seikho zich mee inliet, ondanks onze waarschuwing en verbod om te gaan. Vanwege zijn ongehoorzaamheid en het feit dat hij al twee keer eerder daarvoor verwijderd was, is de beslissing genomen hem niet meer in Catch toe te laten. Ook vanwege zijn slechte invloed op Thando. Hij wordt overgedragen aan de sociaal werker die een alternatief voor hem moet zoeken.

Vanaf december 2012 tot augustus 2013 gaf Catch onderdak aan een van haar jongere stafleden met haar 2 kleine kinderen. Zo had ze onderdak en kon voor de jongens in Catch koken. Helaas kwamen we erachter dat haar gewelddadige en aan drugs verslaafde partner (vader van de kinderen), ondanks een beschermverbod voor haar, haar in Catch bezocht. Ze bleek niet tegen zijn wil opgewassen dat o.a. voedsel en andere dingen van Catch stelen inhield. Jammer genoeg moesten we haar verblijf in Catch stopzetten. Nu werkt ze als schoonmaakster bij Catch. Het betekende dat er niemand was om voor haar twee kinderen te zorgen, een taak waaraan Phumla niet kon voldoen.

Nu woont Thobani Sojola (jeugdleider bij de jongensclubs van Catch) op het terrein van Catch. Hij heeft zich al als een echte vader en moeder voor de jongens bewezen, kookt en zorgt voor hen.

Het huis KHAYA LIHLE

Het huis is dit jaar opgeknapt. Tochtgaten op de zolder zijn gevuld. Isolatie is in het dak geplaatst zodat het de ruimte boven in de winter minder koud en in de zomer minder heet maakt. De dakisolatie is bijna klaar. Het huis heeft komend jaar binnen een ‘schilder opfrisbeurt’ nodig. (Opm.: Maria en schoonzus gaan in maart hiermee aan de gang!). De slaapkamers voor de meisjes zijn klein. Het is nodig boven een slaapkamer te maken voor de oudere meisjes.

CONCLUSIE

Namens het management van Catch wil ik onze oprechte dank uitspreken aan Stichting Kicoba voor de geweldige steun aan de kinderen die in Catch wonen en voor de vele andere manieren waarop Catch dit jaar is geholpen, inclusief de steun aan de Vrouwen Conferentie.

Tijdens het schrijven van dit rapport rouwt Zuid-Afrika om de dood van Nelson Mandela.

MADIBA HIELD VAN KINDEREN EN, voor zover ik weet, SPRAK HIJ ZICH ALS GEEN ANDERE WERELDLEIDER VAAK UIT OVER KINDEREN EN HUN BEHOEFTES EN RECHTEN.

Catch eert hem vandaag en verbindt zich aan de dringende noodzaak die hij uitsprak, om arme en kwetsbare kinderen te helpen.

Wij danken Kicoba als belangrijke partner van ons, in ons werk met de ons zo dierbare kinderen en gezinnen van Mzamomhle.

Sue Davies, directeur Catch Projects.