Menu

Archief

Hulpproject meisjes Sri Lanka
Geschreven door Maria van der Reep   

Manoj kent de dorpsbewoners in de omgeving van Polonnaruwa en pater Ranjith (hoofd van o.a. twee jongenshuizen) kent de bewoners die in de omgeving van Anuradapura/Kalawewa wonen. Zij bekijken samen welke meisjes voor een beursje in aanmerking zouden moeten komen, omdat hun kansen anders nihil zijn. Vaak komen de meisjes uit gezinnen waarvan de vader boer of visser is of geheel niet aanwezig. De meisjes worden in principe voor minimaal 3 jaar uitgekozen, omdat het anders weinig zin heeft.

Manoj legt jaarlijks honderden kilometers op zijn brommertje af om de gezinnen te bezoeken. Elke maand brengt hij bij dertig gezinnen 1000 rupees en zet 100 rupees voor ieder kind op een bank. De bedoeling van dit spaargeld is om na het beëindigen van het beursje een bedragje te hebben om iets mee te beginnen: b.v. in de werk- of studiesfeer. Pas als ze 18 jaar zijn kunnen de meisjes er zelf over beschikken, omdat je onder de 18 geen bankrekening kunt hebben.

Bij zijn maandelijks bezoek bekijkt Manoj hun boekjes. Daarin staat opgeschreven hoe het op school gaat en ook waaraan de 1000 rupees van de maand ervoor zijn uitgegeven. Ze kunnen het uitgeven aan schoolmateriaal, schoolkleding, medicijnen enz. Het niveau van de staatsschool is zo laag dat ze extra bijlessen nodig hebben om voor een examen te kunnen slagen. (Moet ook door hen zelf worden betaald). De schoolresultaten komen elke 4 maanden. Manoj kijkt ze in en controleert indien nodig bij de school. Omdat Manoj iedere maand bij de meisjes thuis komt, kan hij ook contact met de ouders onderhouden.

Er wordt ook gewerkt aan 'community building'. Daarvoor komen alle meisjes een paar keer per jaar bijeen. Met de Kerst geven ze een uitvoering, b.v. dansen. Verder is er een kamp van 3 dagen waar ze van alles leren, vooral hóe met elkaar en hun verschillende religieuze achtergrond om te gaan. (Denk hierbij aan b.v.Tamil, Christen of Moslim)

Ieder jaar zijn er wijzigingen. Soms trouwt een meisje (13 of 14 jaar oud!), soms heeft ze haar diploma gehaald (als ze zakt krijgt ze geen herkansing, omdat er nog teveel meisjes op de wachtlijst staan). Soms verhuist er iemand buiten het gebied en kan dan niet meer gecontroleerd worden. In deze gevallen wordt hun plaats direct ingenomen door andere meisjes.

S2T (en ook Kicoba) heeft bewust gekozen voor meisjes, omdat het van bijzonder belang is om goed opgeleide moeders te hebben. Dit werkt in de praktijk meer door dan goed opgeleide vaders.

Kicoba steunt voor de komende 3 jaar weer 20 meisjes met een beursje. Wij zijn onze sponsoren, die maandelijks 7.50 euro voor 1 meisje geven, hier zeer dankbaar voor!

Meer info S2T: www.s2t-srilanka.nl