Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018

Hier kunt u lezen hoe wij het geld van Stichting KiCoBa, Kinderen Corrie Baas, aan de diverse kinderprojecten hebben besteed.

Project Catch – Zuid-Afrika

Als vast project steunen wij de crisisopvang Ekhaya Lihle, een huis waar meisjes in nood tijdelijk of permanent worden opgevangen. Drie zusjes die daar inmiddels al een aantal jaren verblijven, zijn het afgelopen jaar toegelaten tot een school met een hoger niveau dan de school in het township. Hiermee worden hun kansen op een betere toekomst vergroot. 

Sri Lanka

Opnieuw hebben wij 30 meisjes uit kansarme gezinnen van het platteland een beurs kunnen geven.

Hiermee konden hun schoolmiddelen en uniform worden betaald en zelfs een klein bedragje  gespaard. Voor slechts 10 euro per maand.  

Door de overstroming in het begin van het jaar, waren schoolspullen verloren gegaan. Ook hiervoor heeft KiCoBa een bedrag overgemaakt.

Metta Daycare

Een dagopvang waar lichamelijk en mentaal zwakke kinderen worden begeleid. Hier wordt gekeken naar de mogelijkheden van ieder kind. Onder andere tuinieren, koken, schoonmaken en spraakontwikkeling door een logopediste. Maar ook dansen en muziek dragen bij aan veel plezier en saamhorigheid. Iedere maand komen de ouders bij elkaar en krijgen voorlichting en begeleiding voor hun gehandicapte kind waar in Sri Lanka in de maatschappij vaak weinig begrip voor is.

KiCoBa steunt dit project door de salarissen van 3 leerkrachten te betalen.

Chica – Oeganda

Hier hebben wij een eenmalige bijdrage geleverd voor de bouw van een lagere school.

Voor een ander schoolproject is herbruikbaar maandverband aangeschaft, zodat meisjes geen schoolverzuim hoeven te hebben.

Activiteiten

-Afgelopen jaar had BS De Zeester in Beverwijk als jaarthema ‘Afrika ‘.

Hiervoor waren Ad Corten van Stichting Scholen voor Mauritanië en Maria van der Reep van KiCoBa uitgenodigd om over hun projecten een PowerPoint presentatie te geven. 

De kinderen waren zo enthousiast dat zij iets voor ‘die andere kinderen ‘ wilden doen. Elk kind nam een kledingstuk van zichzelf mee, deden een heitje voor een karweitje, leverden flessen met statiegeld in en op de slotavond werden allerlei zelfgemaakte spullen verkocht. 

Vier zakken kleding werden naar Project Catch gestuurd, waar de kleding onder de blij verraste moeders van de kinderen in het township werd uitgedeeld. Het ingezamelde geld is gebruikt voor de aanschaf van schoolmiddelen in Mauritanië en Catch.

-Lezingen over het werk van KiCoBa werden gegeven bij goed bezochte avonden van o.a. Vrouwen van Nu met verkoop van het boek Thobi, geschreven door Maria over het leven van kinderen in een township. (Voor 15 euro via het contactadres nog te bestellen).

-Ook Els Beemsterboer, yogalerares, is weer volop voor KiCoBa actief geweest met het geven van gratis lessen in de duinen of op het strand. De vrijwillige bijdrage van de deelnemers heeft meer dan 500 euro opgeleverd! 

-In november heeft KiCoBa op uitnodiging van De Kringloopwinkel De Groene Ezel in Heemskerk, vanwege hun 25 jarig bestaan, een presentatie mogen geven.

Onlangs werden we blij verrast met de mededeling dat de kringloopwinkel KiCoBa voor 2019 tot Hoofddoel heeft gekozen. Hiermee zullen wij de meisjes in Sri Lanka steunen met een beurs zodat zij naar school kunnen.

KiCoBa, Kinderen Corrie Baas, is dankbaar voor alle sponsoring in het afgelopen jaar, groot of klein, die ons in staat stelde kansarme kinderen te helpen op het gebied van gezondheidszorg en educatie.

Namens het bestuur van KiCoBa,

Maria van der Reep vz.

Contactadres:

mariavanderreep@gmail.com