Donaties

Om blijvend hulp aan onze projecten te kunnen geven is onze stichting voor een groot deel afhankelijk van donaties. De jaarlijkse inkomsten zijn bepalend voor de mate van hulp die wij als stichting kunnen geven. Wij geven alleen op die plaatsen steun waar rechtstreekse contacten zijn en de besteding van de gelden controleerbaar is.

Wij werken zonder overheadkosten. 100 % van uw gift is voor het doel. Stichting KiCoBa is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 01-01-2008 Uw gift is aftrekbaar van de belasting:

Rabobank Rekeningnummer: NL 18 RABO 01395.35.977 T.n.v. Stichting KiCoBa

Met een periodieke schenking kunt u aanzienlijk meer doneren zonder dat het u iets extra’s kost. Dankzij de belastingteruggave doneert u netto, terwijl wij het brutobedrag ontvangen. Als u ons jaarlijks bijvoorbeeld € 120 wilt schenken, dan maakt u € 250 naar ons over. Bij een belastingtarief van 52% krijgt u die € 130 terug van de Belastingdienst.

Met een periodieke schenking kunt u aanzienlijk meer doneren zonder dat het u iets extra’s kost.  Zo doet u dat:

  1. Vul beide schenkingsovereenkomsten in.
  2. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Zet dan beiden
  3. Graag ontvangen wij van u de beide schenkingsovereenkomsten.
  4. Wij vullen uw schenkingsovereenkomst aan met een transactienummer en RSIN nummer. Daarna ontvangt u de overeenkomst weer retour.
  5. Bewaar deze overeenkomst Ín uw ad ministratie. De belastingdienst kan er om vragen. De periodieke gift is aftrekbaar gedurende de looptijd van de schenkingsovereenkomst. U dient uw gift jaarlijks te melden in de aangifte inkomstenbelasting.

Kicoba is ANBI-erkend
Een schenking is pas aftrekbaar van de belasting als het goede doel is erkend als Algemeen Nut Beogende lnstelling (ANBI). De Belastingdienst heeft Kicoba als zodanig erkend. Dit betekent dat het fonds en de donateurs diverse belastingvoordelen genieten.