Jaarverslag 2007

[eerste boekuitreiking aan Jan de Graaf]
7 februari 2007 uitreiking eerste boekexemplaar De Blauwe Spiegel.
In Café Lokaal te Heemskerk is het eerste exemplaar van het boek De blauwe spiegel feestelijk overhandigd aan Jan de Graaf, hoofdgedelegeerde van het Rode Kruis. Jan is momenteel hoofd van de tsunamidesk en binnen het Nederlandse Rode Kruis belast met de activiteiten in het buitenland, die verband houden met de tsunami 2004. Zijn laatste reis met Corrie Baas was in Irak, net voor de interventie.
Het boek De blauwe spiegel is geschreven door Maria van der Reep (vriendin van Corrie Baas en bestuurslid van Stichting KiCoBa).

Op 28 april 2007 houdt Maria Rosenhart- van der Reep een lezing over Corrie Baas en het boek De blauwe spiegel in de voormalige Remonstrantse Schuilkerk, Fnidsen te Alkmaar.

Oktober 2007 Bezoek East London, Zuid-Afrika.
Met een medewerker van Intervolve Foundation bezoeken Gerry van der Swaluw en Maria Rosenhart Township Vergenoeg, waar Agnes en haar zestien kinderen wonen. Twee jaar geleden werkte Gerry hier vier maanden als vrijwilligster. Zij nam o.a. initiatief voor de oprichting van een crèche. Door de opvang zijn moeders en verzorgers in staat uit werken te gaan. Degenen die het kunnen betalen dragen een stukje in de kosten bij. Naast de crèche was men bezig van golfplaten een kleine ruimte te bouwen, waarin de allerkleinsten kunnen worden ondergebracht.
Met financiële ondersteuning van KiCoBa kon in samenwerking met Intervolve Foundation South Africa een aanbouw aan Agnes haar huis worden gemaakt. Ook de moestuin die Gerry met haar man hadden aangelegd bleek tot haar grote vreugde nog te bestaan. Verse groente is belangrijk bij de bestrijding van Aids in combinatie met medicijnen.

Ook andere projecten werden bezocht en is een keuze gemaakt voor ondersteuning vanuit Stichting KiCoBa. Een huis voor crisisopvang voor 5 kinderen in project Catch.

Dec 2007 ontvangt St. Kicoba van Bouwfonds Haarlem als Sinterklaascadeau een bedrag van € 2.000,00.