Jaarverslag 2010

Allereerst willen wij iedereen die zich het afgelopen jaar op de een of andere manier heeft ingezet voor Stichting KiCoBa heel erg bedanken. In het bijzonder willen we als sponsors noemen Stichting Fonds Eiercentrale in Zuidoostbeemster (gift 2.500 euro) en kunstenares Marianne Y. Naerebout die, door haar werk voor vier goede doelen te veilen, 900 euro voor KiCoBa heeft opgebracht.

Zelf heb ik een bijdrage kunnen leveren door een expositie in De Rijp, opdracht voor een brons voor een huwelijk, workshops schilderen en verkoop van mijn boek De blauwe spiegel. Op dit moment speelt een prachtig schoolproject op de lagere school De Vuurtoren in IJmuiden, waarover ik u na de sluiting (28 januari) graag verder wil berichten.

Bestuur
In het bestuur heeft het afgelopen jaar een mutatie plaatsgevonden. Onze penningmeester Servé de Klerk is vanaf de oprichting als medefondsbeheerder, als voorzitter en daarna als penningmeester voor KiCoBa actief geweest. We zijn hem voor zijn inzet zeer erkentelijk en wensen hem alle goeds!
Zijn taak is nu overgenomen door de heer drs. Evert Jan van Oene. We zijn erg blij dat Evert Jan deze taak voor KiCoBa wilt vervullen.

Projecten
Ons project Catch bevindt zich bij het Township Mzamomhle bij East London in Zuid Afrika. Vanaf ons bezoek hieraan door Gerry van der Swaluw en mijn persoontje eind 2007, ondersteunt KiCoBa dit mooie project. Het wordt geleid door Sue Davies en vele vrijwilligers zowel uit East London als uit het township. Zo’n 650 kinderen, tieners en steeds meer volwassenen vinden hier door de week een opvang waar veiligheid en rust heerst. Veel activiteiten in de vorm van handvaardigheid en sport en spel worden hier gegeven. Voorlichting op het gebied van HIV en Aidsbestrijding en disciplines ter voorkoming van destructief gedrag krijgen veel aandacht. Ook krijgen de kinderen hier een maaltijd.

Vanaf 2008 sponsort KiCoBa de crisisopvang dat bij dit complex ligt. Een Fosterhome waar momenteel 7 kinderen met een tragische achtergrond onderdak hebben en dat liefdevol wordt geleid door Palma, een vrouw die een maatschappelijke opleiding heeft gehad en hart heeft voor de kinderen. De nieuwe naam die de kinderen zelf voor dit huis hebben bedacht is “Ekhaya Lihle” dat “een mooi thuis” betekent.

De kinderen krijgen een goede verzorging en worden zowel fysiek als psychisch geholpen. Ook hebben ze bijles om een aansluiting te kunnen krijgen naar een reguliere school. Voor doorstroming wordt gezocht naar een passende plaats in een weeshuis, maar het probleem is dat deze bomvol zitten. Een van de jongens kon het afgelopen jaar wel geplaatst worden. Van buitenaf wordt Sue steeds meer overstelpt door vraag naar onderdak. Alleen al aan de East Cape zijn zo’n 83.000 weeskinderen. Een druppel op een gloeiende plaat, zou je denken. Corrie hielp in brandhaarden over de hele wereld. Ze hield me altijd voor dat ieder mensenleven de moeite waard is. Zo willen we haar doelstelling navolgen.
Het contact met Sue Davies loopt prima. De verantwoording van de uitgaven wordt nauwgezet gerapporteerd. Onze morele steun is voor hen eveneens van groot belang.
Momenteel zijn we de enige sponsor voor deze crisisopvang en hopen ook dit jaar door uw steun onze hulp te kunnen voortzetten, zodat Ekhaya Lihle ook echt een “mooi thuis” voor de kinderen mag blijven. In maart vertrek ik naar dit project en zal daarna een verslaggeving doen. Zo blijft u op de hoogte.

Sri Lanka
Het afgelopen jaar hebben we opnieuw S2T – Stichting Thuis en Toekomst  – financieel gesteund. Zij hebben dezelfde doelstelling en werkwijze als wij (direct en zonder overheadkosten). We hebben gezorgd voor een maandelijkse bijdrage voor de twee weeshuizen waarin 32 jongens onderdak krijgen en de aanschaf van twee computers, ter plaatse gekocht en beheerd. Ook heeft KiCoBa steun gegeven aan 12 meisjes (wezen) die in gezinnen zijn ondergebracht en die nu voor 7,50 euro per maand naar school kunnen.

Imeldahof
Dit is een project op Aruba. Momenteel verblijft daar een van onze bestuursleden voor een langere periode. Hier ligt de vraag aan ons om 2 watertanks voor schoon en gekoeld water in een dagopvang te willen bekostigen. Het betreft hier kinderen die door ouders aan hun lot zijn overgelaten en net als bij Catch in Zuid Afrika in dit opvangcentrum een rustplek vinden en  verzorging krijgen. Graag willen we dit honoreren.

Mijn wens voor u allen is: een goede gezondheid en een warm hart voor de zovele kansarme kinderen. We hopen dat onze inzet voor hen door u ondersteunt mag worden.

Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van Stichting KiCoBa,

Maria Rosenhart- van der Reep, voorzitter.