Jaarverslag 2012

Gerealiseerde en lopende projecten

Aunty Agnes (2005-2007)
Aanbouw aan een woning van 32m2 van Agnes in township Vergenoeg, nabij East London, Zuid Afrika, voor opvang van 20 weeskinderen + aanleg moestuin en opzet crèche (65 kinderen).

Imeldahof (2010)
Levering 2 waterkoelers voor het kindertehuis Imeldahof op Aruba.

S2T-stichting thuis en toekomst – kinderproject Sri Lanka
Sinds 2009 steunt Kicoba S2T met hun inzet voor kansarme kinderen in Sri Lanka. Door de groei van sponsoren kunnen we dit project in 2013 opnieuw steunen waardoor nu 30 meisjes uit kansarme gezinnen naar school kunnen. (€ 7,50 per maand per kind)

Catch Projects (Doorlopend – jaarlijkse revisie)
Catch Projects, o.l.v. Sue Davies, verzorgt buitenschoolse opvang waaraan wekelijks 500 kinderen en tieners deelnemen uit township Mzamomhle nabij East Londen, Zuid Afrika. Zij biedt, naast vele activiteiten, voorlichting –ook aan vrouwen¬- o.a. op het gebied van hygiëne, aidspreventie en weerbaarheid.
In 2008 heeft Kicoba op het terrein van Catch een huis ingericht dat sinds die tijd als crisisopvang Khaya Lihle (= mooi huis) dient en door Kicoba wordt gefinancierd. In 2012 heeft Kicoba de kosten voor de professionele Fostermother Phumla en de opvang van 10 kinderen betaald. De jaarlijkse kosten voor de crisisopvang ligt tussen de 10 en 12.000 euro.

Wij konden in 2012 de volgende bijdragen verwelkomen!

Subsidies
* Fonds Eiercentrale1500 euro
* de Kringloopwinkel De Groene Ezel Heemskerk1000 euro
* Projectkoppelingssubsidie van de Gemeente Heemskerk1807 euro

Dit geld wordt gebruikt ter dekking van een deel van de onkosten van onze crisisopvang Khaya Lihle in Catch Projects. De benodigde aanvulling hiervoor komt uit particuliere sponsoring, activiteiten en rendement uit het basiskapitaal.

Bijzondere acties en giften voor Catch Projects en crisisopvang Khaya Lihle.
_De OBS De Harpoen in Jisp_ heeft door in de Kinderboelenweek een leesmarathon  en een boekenmarkt te houden maar liefst _700 euro_ opgebracht. Dit geld is tijdens het verblijf van onze voorzitter Maria Rosenhart- van der Reep in Zuid Afrika (okt. 2012) besteed aan de _aanschaf van boeken en schoolmateriaal_ en is in januari bij de start van het nieuwe schooljaar voor _schooluniformen_ gebruikt. Dit laatste is met name voor de nieuwe weeskinderen en kinderen uit kansarme gezinnen. (Geen uniform betekent geen toelating tot de school).

Emancipatieprogramma
_Stichting Cadans_ uit Linschoten schonk _750 euro_ voor emancipatie en empowerment van de vrouwen uit het township Mzamomhle. Catch heeft hiervoor een speciaal programma ontwikkeld waaraan wekelijks 80 vrouwen deelnemen. Doel is o.a. bewustmaking van hun gezamenlijke kracht om geweld en seksueel misbruik tegen te gaan door hen te wijzen op hun rechten.

Nood-pot
Voor een _40-jarig huwelijksfeest_ werd i.p.v. cadeaus _500 euro_ aan Kicoba geschonken. Hiervan is in Catch een _nood-pot_ opgericht. Tijdens het verblijf van Maria waren er een aantal keren in Catch noodsituaties waarvoor geen geld beschikbaar was.

Voorbeeld: meisje van 9 jaar had een grote brandwond over haar lichaam dat geen goede nazorg had gekregen. Voor de benodigde zalf en bandage en vervoer naar de farmacie was geen geld. De medische opvang in het township is zéér beperkt. Met geld van Kicoba kon gelukkig e.e.a. geregeld worden. De gelukkigste glimlach van het meisje kreeg Maria te zien toen ze naast de farmacie in een winkel een nieuw “schoon” T-shirt voor haar kochten.

Inzameling babykleding
Kicoba maakt deel uit van het Platform _HKV (Heemskerk Kijkt Verder)_ waarvoor we de Projectkoppelingssubsidie van de Gemeente Heemskerk ontvangen. In HKV zijn diverse instanties verenigd. In het kader van de Millenniumdoelen worden er regelmatig acties gehouden om dit onder de aandacht van de mensen te brengen. Zo is er o.a. bij de actie “aandacht voor Moedersterfte” 33 kilo aan _babykleding_ ingezameld. Dit is tijdens de aanwezigheid van Maria in Catch uitgedeeld aan moeders en oma’s uit het township die er zeer gelukkig mee waren!

Aanschaf kleding en materiaal voor de crisisopvang Khaya Lihle
Voor de crisisopvang zijn er in totaal vier bedden met linnengoed aangeschaft en nieuwe kleding voor de kinderen van Khaya Lihle.

[Kledingverzending]
[Phumla met de meisjes op zijn zondags]

Doelstelling 2013
In 2013 zullen wij de crisisopvang steunen, zodat fostermother Phumla kan blijven en in het levensonderhoud van de kinderen kan worden voorzien. Ook zal geld worden besteed aan het verbeteren van de huisvesting. S2T ontvangt opnieuw een bijdrage voor de schoolgaande meisjes.

Realisatie van de doelstellingen
De inkomsten komen uit donaties van fondsen, subsidies, vaste of eenmalige giften van particulieren, acties en rendement uit beleggingen. De inkomsten van het ene jaar zijn bepalend voor de uitgaven in het navolgende jaar.
[exploitatierekening_2012.pdf]

We zijn erg blij dat we ons in het afgelopen jaar hebben mogen verheugen op een groei van sponsoren. Alleen met uw hulp zijn we in staat onze doelstelling te realiseren.

Wij willen alle goede gevers daarom zeer hartelijk bedanken voor de steun die wij mochten ontvangen. SAMEN kunnen wij wees- en kansarme kinderen een kans geven op een “menswaardiger” bestaan!

Met vriendelijke groeten,

namens het bestuur van Stichting Kicoba,
Maria Rosenhart- van der Reep vz.