Jaarverslag 2013

Door de gulle gaven van sponsoren konden we er voor vele kinderen een mooi jaar van maken. Een ondersteuning aan diverse kinderprojecten, die aan de doelstelling van onze stichting voldoen, namelijk kleinschalig, gericht op educatie en gezondheidszorg in de breedste zin van het woord.

Sinds 1 januari 2014 zijn de stichtingen, die de ANBI Status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voeren, verplicht 100% transparantie te geven. Deze gegevens zijn in ons beleidsplan voor 2014 vastgelegd
[beleidsplan]

Om hulp aan kinderen te kunnen realiseren zijn wij afhankelijk van kapitaalopbrengst en sponsoren. Door subsidiebijdrage en sponsoring zijn wij het afgelopen jaar in staat geweest ondersteuning te geven aan kinderen in nood in diverse projecten. Daarvoor allereerst grote dank aan onze vaste sponsoren en de subsidieverstrekkers: Kringloopwinkel de Groene Ezel Heemskerk, Fonds Eiercentrale Purmerend en Stichting Cadans uit Linschoten. Ook dank voor spontane acties (klankconcert, yoga-avonden en brei-actie). Donaties van jubilarissen en opbrengst uit expositie. Uw hulp maakte het ons mogelijk vele kinderen te helpen in de volgende projecten:

Acties
* instandhouding van de crisisopvang Khaya Lihle voor kinderen in nood uit het township Mzamomhle in Catch Projects, Zuid-Afrika
* Isolatie en veilige afwerking electricitei in Khaya Lihle
* instellen van een ‘emergency-pot’ in Catch Projects
* Women empowerment conference in East Londen voor 415 vrouwen uit township Mzamomhle. Moeders en oma’s die o.a. de kinderen verzorgen, die ook de naschoolse activiteiten bij Catch bezoeken.
* aanschaf schooluniformen en schoolmateriaal voor de nieuwe groep weeskinderen en kinderen uit kansarme gezinnen uit township Mzamomhle (Catch Projects)
* na inzameling kon 60 kilo aan kinderkleding naar Catch worden verstuurd
* studiebeurs voor 20 meisjes uit kansarme gezinnen in Sri Lanka
* Straatkinderen van Kathmandu, Nepal, voor medische zorg in twee kinderhuizen
* Shangrila Home in Kathmandu, Nepal, opvanghuis voor straatkinderen, voor hun studiefonds

Wij ontvangen uitgebreide rapportage over de kinderen in de crisisopvang Zuid-Afrika en financiële verantwoording van Sue Davies, directeur Catch Projects. Hierbij wil ik aan eenieder die het afgelopen jaar een financiële bijdrage heeft geleverd, haar grote dankbaarheid overbrengen. Zij is met haar team de motor om de gelden om te zetten in concrete hulpverlening ter plekke (zie Catch Projects (http://www.catchprojects.co.za/) of uitgebreid jaarverslag, Engels, op te vragen (mailto:info@mareep.nl) ). In maart zal de voorzitter voor de vierde keer (op eigen kosten) dit prachtige project in Zuid-Afrika bezoeken. We willen met uw steun ook dit jaar weer de nodige hulp, zowel financieel als moreel, blijven geven.