Jaarverslag 2014

Oprechte dank aan alle vaste sponsoren en voor alle spontane giften in het afgelopen jaar. In het bijzonder vermelden we de giften van _Kringloopwinkel de Groene Ezel Heemskerk, die Kicoba het afgelopen jaar tot hoofddoel heeft gekozen, de Soroptimisten Zaanstreek, Fonds Eiercentrale Purmerend, Stichting Cadans en de Gemeente Heemskerk.
N.B. Stichting Cadans en de Soroptimisten zetten zich vooral in voor de ontwikkeling en emancipatie van vrouwen en meisjes in achterstandsgebieden.

Besuurswisseling
We hebben met dank voor hun inzet afscheid genomen van Gerry van der Swaluw en Wim Feenstra, resp. secretaris en bestuurslid. Een hartelijk welkom aan de nieuwe secretaris Magda Buijs en bestuurslid Gerard Vente.

Financiën
Binnenkort zal het financieel jaaroverzicht op de site te zien zijn.

Onze werkwijze
Zie beleidsplan 2015.
[Beleidsplan]

Financiele steun
Uit opbrengsten van het kapitaal en de giften in 2013 hebben wij in 2014 de volgende projecten kunnen steunen.
* De crisisopvang/fosterhome  Khaya Lihle in Catch Zuid Afrika
* S2T, Stichting Thuis en Toekomst, tien extra beursjes voor meisjes uit kansarme gezinnen in Sri Lanka. Drie jaar lang kunnen zij nu naar school. In totaal worden er nu dertig meisjes door Kicoba gesteund.
* Shangrilahome, opvanghuis voor straatkinderen in Kathmandu, Nepal, voor hun studiefonds
* Stichting Straatkinderen Kathmandu, voor medische zorg.

Acties
* Bezoek project. In maart bezochten de voorzitter Maria van der Reep en de secretaris Magda Buijs op eigen kosten Project Catch in Zuid Afrika
* Op Lintjes dag ontving Maria de Ridderorde van Oranje Nassau voor haar werk voor Kicoba
* Film gemaakt door Maria van opnames die ter plekke in Catch zijn opgenomen. Het geeft een goed overzicht van alle activiteiten voor de kinderen en vrouwen uit township Mzamomhle die Catch voor hen organiseert. (Bekijk de film (http://youtu.be/VLHX0_srrQY) )
* Presentatie van de film (http://youtu.be/VLHX0_srrQY) in de Ledenvergadering van de Kringloopwinkel en bij de Soroptimisten in Zaandam.
* HKV, Heemskerk Kijkt Verder, platform van organisaties die zich bezighouden met de Millenniumdoelen, o.a. bestrijding van armoede, aids, eerlijke handel etc. Hierin is Kicoba ook vertegenwoordigd en doet mee aan activiteiten ter informatie voor Heemskerkers.
* Bezoek Manoi: Afgelopen zomer persoonlijke ontmoeting met Manoi, begeleider van de meisjes in Sri Lanka die met een beursje voor scholing door Kicoba worden gesteund.
* Kinderkleding. Ook is er weer dertig kilo aan kinderkleding verzonden naar Catch ZA.

Project Catch
Tijdens ons bezoek aan Catch hebben we praktische zaken kunnen realiseren. Zelf hebben we de donkere muren en deuren in de huiskamer van de crisisopvang licht geschilderd. Een nieuw gordijn gemaakt, kast getimmerd, nieuwe eethoek en matrassen aangeschaft, een wasmachine en in de slaapkamers voor de meisjes prikborden en een spiegel opgehangen. We hebben voor ons vertrek een tekening van een keuken gemaakt, die inmiddels door een plaatselijke timmerman is gerealiseerd. Ook konden we het salaris voor een lerares toezeggen. De huiswerkklas, voor kinderen van het platteland voor extra begeleiding, was gestopt omdat daar geen geld meer voor was. Iedere middag worden de kinderen nu weer naar Catch gebracht en krijgen ze twee uur huiswerkbegeleiding en een fruitmaal.
Sue Davies, directeur van Catch, stuurt ons ieder half jaar een verslag van de kinderen die in Catch worden opgevangen.