Jaarverslag 2015

Oprechte dank aan alle vaste sponsoren en voor alle spontane giften in het afgelopen jaar. In het bijzonder vermelden we de giften van de Kringloopwinkel De groene Ezel Heemskerk, de Stichting Castricum Helpt, Fonds Eiercentrale Purmerend, Stichting Cadans en de Gemeente Heemskerk.

Financiele steun
Kicoba heeft als doelstelling kleinschalige kinderprojecten te steunen op het gebied van gezondheidszorg en educatie. Uit opbrengsten van het kapitaal en de giften in 2015 heeft Kicoba de volgende projecten kunnen steunen.

Projecten
* Fosterhome/crisisopvang Khaya Lihle in Project Catch, Zuid-Afrika. Eveneens konden door steun van Kringloopwinkel De Groene Ezel Heemskerk en Castricum Helpt op het terrein van Catch twee klaslokalen worden geplaatst. Dit was door de grote toeloop van kinderen uit township Mzamomhle hard nodig.
* Nieuwe schooluniformen. Met de sponsoropbrengst van de Vormelingen konden vele weeskinderen uit township Mzamomhle worden voorzien van nieuwe schooluniformen.
* S2T, Stichting Thuis en Toekomst. Kicoba steunt dertig meisjes uit kansarme gezinnen in Sri Lanka met een beursje zodat zij naar school kunnen.
* Stichting Straatkinderen Kathmandu, Nepal, kreeg een gift n.a.v. de aardbeving daar.
* Soroti. Een opvang project in Oeganda voor blinde en dove kinderen.
* Rearabilwe. Een jaar gas en eten voor peuters uit het township in Benoni bij Johannesburg in de opvang ‘Just for Kids’.

Acties
* Yogalerares Els Beemsterboer verzorgde yogasessies in de Grote Kerk te Beverwijk en in de duinen van Heemskerk.
* Joke Welboren hield klankschalenconcerten.
* Kinderen van het Vormselproject Heemskerk, Uitgeest en Castricum hielden een sponsorfietstocht.
* Baptisten Vrouwenkring Heemskerk hielden een rommelmarkt.
* Zeven pakketten kinderkleding konden we versturen voor de kinderen in township Mzamomhle in Zuid-Afrika.
* Twee 80-jarigen gaven uit dankbaarheid de giften van de gasten aan Kicoba.
* Stichting Cadans steunde met name het Vrouwenproject dat Catch verzorgt voor de vrouwen in township Mzamomhle.
* Boek Thobi. In juni gaf Maria van der Reep haar boek ‘Thobi, kind uit het township’ uit. Het boek schetst het leven van kinderen in township Mzamomhle, die met hulp een kans krijgen op een betere toekomst. Het boek kost 15 euro. De volledige opbrengst is voor de kinderprojecten die Kicoba steunt.
* Bezoek Catch. In oktober bezochten de bestuursleden Magda Buijs en Maria van der Reep Project Catch in Zuid-Afrika. (Wij werken zonder overheadkosten, dus alles is voor eigen rekening.) In november hebben we daar reeds verslag over gedaan.Met ei gen ogen zien en horen wat ter plekke nodig is, dat is ons uitgangspunt. Kleinschaligheid, rechtstreekse contacten, financiële controle en instaan voor de giften dat deze voor 100% worden besteed aan het doel waarvoor het wordt gegeven.

Het was een financieel goed jaar voor Kicoba wat er op wijst dat steeds meer mensen vertrouwen hebben in onze werkwijze. Wij zetten ons voor 100% in om de mogelijkheden die het ons biedt te verzilveren in hulpverlening aan mooie kinderprojecten die door de plaatselijke inzet van mensen wordt uitgevoerd.

Met veel dank namens het bestuur van Kicoba,
Maria van der Reep vz.